Hírek

Interneten elérhetőek egyházmegyénk történeti kiadványai
2022-10-11

Rétfalvi Balázs

A szombathelyi egyházmegye történetére vonatkozó alapvető irodalom vált elérhetővé a hungaricana.hu közgyűjteményi portálon. A digitalizálási program a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár és az Arcanum Adatbázis Kft. közti együttműködés keretében, a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósult meg.

Az egyes kötetekben teljes szövegben lehet keresni, így több ezer oldalból kaphatunk könnyen találatot és információt pl. egy személyre vonatkozóan.

Az adatbázisban teljes szövegben kereshető dokumentumok listája a következő:

1. Püspöki körlevelek 1854-1973
2. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1863. 52.
3. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1864. 52.
4. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1868. 159.
5. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1871. 149.
6. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1880. 148.
7. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1885. 177.
8. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1889. 212.
9. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1891. 219.
10. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1893. 220.
11. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1895. 223.
12. A Szombathelyi Püspöki Megye Papságának Névtára 1897. 223.
13. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1914. 220. [történeti adatokkal]
14. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1923. 85.
15. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1929. 172.
16. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1934. 141.
17. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1940. 176.
18. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis et adminastraturae ap. Muravidék 1943. 233.
19. Schematismus cleri dioecesis Sabariensis 1947. 212.
20. Névtár a Szombathelyi Egyházmegyében működő római katolikus papságról 1954. 27.
21. A Szombathelyi Egyházmegye Névtára (Schematismus cleri dioecesis Sabariensis)

1972. 234. [történeti adatokkal]
22. Szombathelyi Egyházmegye Névtára 1977. 141.
23. Szombathelyi Egyházmegye Névtára 1983. 132.
24. Szombathelyi Egyházmegye Névtára 1991. 223.


1. Regnier, A.: Szent Márton élete. ford. Rogács Ferenc, Szombathely, 1944. 255.
2. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története I-III. köt Szombathely,1929, 1935. [I: 446.; II: 526.; III: 491.]
3. A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve (1777-1977). Szombathely, 1977. 542.
4. Szent Márton egyházmegyéje, Szombathely, 1991. 147.
5. Szily János Szombathely első püspökének élete és működése. Szombathely, 1909. 23.
6. Szily János Szombathely első püspöke 1799-1999. Emlékkönyv. szerk. Dobri Mária, Szombathely, 1999. 128.
7. A Szombathelyi Egyházmegye zsinati törvénykönyve (Statuta Dioecesana) Szombathely, 1927. 218.
8. Géfin Gyula: A szombathelyi székesegyház. Szombathely, 1945. 226.
9. Tóth József: Emlékezzünk régiekről. Anekdotaszerű feljegyzések a Szombathelyi Egyházmegye volt püspökeiről. szerk. Pál Ferenc. Szombathely, 2014. (Géfin Gyula Kiskönyvtár 1.) 116.
10. Tanulmányok Gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről. szerk. Bakó Balázs, Pál Ferenc, Szombathely 2015. (Géfin Gyula Kiskönyvtár 2.) 244.
11. „Mennyekbe fölvett Királyné...” A Mária-tisztelet emlékei a Szombathelyi Egyházmegyében az 1950-1951-es felmérés alapján. szerk. Hoósné Péterffy
Alexandra, Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs, Szombathely, 2015. (Géfin Gyula Kiskönyvtár 3.) 352.
12. „Az Úr irgalma, hogy nem vesztünk el.” A Szombathelyi Egyházmegye második világháborús kárjelentései 1944-1948. szerk. Rétfalvi Balázs, Tangl Balázs, Szombathely, 2017. (Géfin Gyula Kiskönyvtár 4.) 560.
13. Tangl Balázs: A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan Magánlevéltára. Repertórium. Szombathely, 2019. 100. (A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár segédletei 2.)
14. Vecsey Lajos: A Kőszegi róm. kat. Kelcz-Adelffy Árvaház története 1741-1941. Szombathely, 1943. 503.
15. Kőszegi krónika 1938-1952. Székely László apátplébános feljegyzései. szerk. Hoósné Péterffy Alexandra, Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs, Szombathely, 2015. 656.
16. Rétfalvi Gábor: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. Szombathely, 2006. 384.

További hírek:

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]