Rendezvényeink

Könyvbemutató
2017-12-15

Tangl Balázs

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár tisztelettel meghívja Önt a Szombathelyi Egyházmegye második világháborús kárjelentéseit közreadó forráskiadványának a bemutatójára.

 

A program 2017. december 19-én, kedden 16 órakor kezdődik a levéltárnak otthont adó Eölbey-ház dísztermében (9700 Szombathely, Szily János u. 2.).

 

A megjelenteket Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök köszönti.

 

 

"Az Úr irgalma, hogy nem vesztünk el." A Szombathelyi Egyházmegye második világháborús kárjelentései 1944-1948 című kötetet 

Dr. Stark Tamás

a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének  tudományos főmunkatársa és

Dr. Gárdonyi Máté

a Veszprémi Hittudományi Főiskola tanára ismerteti.

 

A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.


Várostörténeti konferencia
2017-12-07

Tangl Balázs

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Közjó és Hagyomány Egyesület Tisztelettel meghívja Önt

 

"A kiváltságos város" Szombathely város privilégiumlevelei és Schönvisner István munkássága

című várostörténeti konferenciára

 

A program 2017. december 14-én, csütörtökön délután 14 órakor kezdődik az egyházmegyei levéltárnak otthont adó Eölbey-házban

(9700 Szombathely, Szily János u. 2.)

 

A megjelenteket köszönti

dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

A konferencia levezető elnöke

Tóth Endre DSc régész

 

Előadások

dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Szombathely város 1407. évi kiváltságlevele és középkori megerősítései

 

dr. Kóta Péter

Szombathely város kiváltságainak megújításai az újkorban

 

Tóth Endre DSc

Schönvisner István művelődéstörténeti jelentőségéről

 

Sánta Sára

Schönvisner István és az első magyar városmonográfia

 

Támogató

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata


Egyháztörténeti kutatások a Nyugat-Dunántúlon
2017-09-26

Tangl Balázs

A Magyar Történelmi Társulat Regionális (Szombathelyi) csoportja tisztelettel meghívja a

Egyháztörténeti kutatások a Nyugat-Dunántúlon

című tudományos konferenciára és könyvbemutatóra.

 

A konferencia időpontja:

2017. szeptember 28. /csütörtök/ 13 óra

Helyszíne:

ELTE Savaria Egyetemi Központ D épület földszinti I. előadóterem Szombathely, Berzsenyi tér 2.

 

A konferencia programja:

13.00 Megnyitó Polgár Marianna MTT Regionális Csoport elnöke

13.05 Balogh Margit /MTA BTK Történettudományi Intézet/ Az egyháztörténeti kutatások mai helyzete, új kutatási programok és eredmények

13.35 Szabó Tamás József /ELTE SEK Bölcsészettudományi Centrum/ A zsinati elv történelmi gyökerei

14.00 Bakó Balázs /ELTE SRPSZKK/ Zsinattörténeti kutatás eredményei a Szombathelyi egyházmegyében

14.25 Pál Ferenc /MNL Vas Megyei Levéltára/ A kegyúri jog alkalmazásának hatásai a Szombathelyi egyházmegyében 1867-1914.

14.50 Rétfalvi Balázs /Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár/ Egyház és kommunista hatalom viszonya a Szombathelyi Egyházmegyében

15.15 Kérdések, válaszok

 

A rendezvény 16 órakor az Egyházmegyei Levéltárban folytatódik /Szombathely, Szily János utca 2./

A megjelenteket köszönti: Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke

Az Egyházmegyei Levéltár és dokumentumai rövid bemutatása: Rétfalvi Balázs levéltárvezető

Könyvbemutató

A Szombathelyi egyházmegye zsinatai Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak Egyháztörténeti Források 10. A dokumentumgyűjteményt szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Bakó Balázs. 

A kötetet bemutatja: Adriányi Gábor egyháztörténész, ny. egyetemi tanár /Universität Bonn/

Zárszó Bakó Balázs MTT Regionális Csoport titkára

 

A rendezvény támogatói:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata/SZMJV Önkormányzata 6153-3/2017. támogatási szerződéssel/

ELTE SEK Bölcsészettudományi Centrum

Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár


Hermann István könyvbemutatója
2016-04-06


2016. április 6-án, a már felújított levéltárban tartottuk Hermann Istvánnak "A Veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században" című kötetének bemutatóját. A kötetet a szerző, valamint Koltai András mutatta be az érdeklődőknek. Utóbbi röviden méltatta a szerzőt és a művet, amelyet egyedülállónak aposztrofált az egyháztörténet kutatásában, hiszen többségében levéltári forrásokra támaszkodva sikerült nagyon pontos látleletet adni az egyházmegye szerkezetéről, felépítéséről, ami biztos kiindulópontot jelent a téma későbbi kutatóinak. Hermann István rövid előadással készült, amelyben a kötethez tartozó térképeket mutatta be a hallgatóságnak. A térképek pontosan dokumentálják a kor egyházszervezeti viszonyait, de egyes térképeken felekezeti arányok fejlődését, vele párhuzamosan a lakosságszám növekedését is ábrázolta. Külön érdekességet jelentett az egyes esperesi kerületek gazdasági helyzetét bemutató térkép. Konzekvenciaként mind a szerző, mind Koltai András azt vonták le, hogy a levéltári források komoly többletet adhatnak egy-egy téma kutatásához. A bemutatót követően kis sütemény és üdítő mellett kötetlen beszélgetés alakult a hallgatóság és az előadók között.


Beszámoló projektismertetőnkről, műhelykonferenciánkról
2014-09-11

Pál Ferenc

Augusztus 29-én pénteken került sor a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban  a Szombathelyi Egyházmegye történelmi atlasza 1777-2000 című kiadvány ünnepélyes bemutatójára. A kiadvány az egyházmegye megalapításától kezdve igyekszik térképeken ábrázolni azokat a az egyházszervezeti változásokat, amelyek jelentős hatással voltak a püspökség történetének alakulására.

 A bemutatón Császár István, a Szombathelyi egyházmegye általános helynöke köszöntötte a megjelenteket, s köszöntőjében megjegyezte, hogy bár Krisztus országa nem e világból való, mégis nekünk itt a Földön térben kell élnünk, s építenünk Krisztus országát, s reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az atlaszt lapozva látható lesz, hogy ez a Földön épült ország milyen fejlődésen ment keresztül. Az atlasz szakmai bemutatásának feladatát Mayer László, a Vas Megyei Levéltár munkatársa vállalta, aki számos szempontot felvetett a térképek kiválasztása, s bemutatására vonatkozóan, javasolva azt, hogy a már megkezdett munkát a szerzők feltétlenül folytassák.

Pál Ferenc a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár megbízott vezetője ismertette A Múlt nyomában. A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár örökségpedagógiai programjának fejlesztése című európai uniós projekt megvalósulását, amely egy már sikeres programnak folytatása A projekt során 6 iskola diákjai számára szervezek házi vetélkedőket, valamint iskolánként két-két három napos témanapokat, amelynek során a programban résztvevő gyerekek a levéltári forrásokon keresztül ismerhették meg az egyházmegye fontosabb dokumentumait, eseményeit. A projekt során a levéltár – az élményszerű oktatás érdekében - 12 darabból álló nemesmásolat-csomagot készíttetett.

A projektismertetőt követően 15 órától kezdődött el A Szombathelyi egyházmegye történeténektérképészeti kérdései című műhelykonferencia. A műhelykonferencia szervezésével az volt a levéltár célja, hogy most kiadott atlasz a későbbiek során további térképekkel bővülhessen. Ennek fényében az első eladó, Dr Zágorhidi Czigány Balázs történész a középkori egyházszervezet térképi ábrázolásának problémáját boncolgatta. A jeles középkor kutató a kérdés elsődleges nehézségének a tér kiválasztását jelölte meg, ugyanis a Szombathelyi egyházmegye keretein belül nem lehet foglalkozni a középkori egyházszervezettel, mivel az egyházmegye csak 1777-ben alakult. További nehézség, hogy az eddigi kiterjedt kutatások ellenére nincs olyan forrás, amelynek segítségével be lehetne mutatni, hogy a középkor egy adott pillanatában, hogy nézett ki példának okáért Vas vármegye egyházszervezete.

Hermann István, a MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója a zalai főesperesség jelentőségéről tartott előadást, amelynek plébániái – több forrás alapján – a Veszprémi egyházmegye leggazdagabb, legmódosabb plébániái voltak. Számos tehetséges pap karrierjének csúcsát jelentette, ha elnyerhetett egy itt lévő plébániai javadalmat. A Veszprémi egyházmegyét emiatt elég nehezen érintette a terület Szombathelyi egyházmegyéhez való csatolása.

Inzsöl Richárd a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár önkéntes munkatársa a pornói esperesi kerületről tartott előadást, amely mindössze 14 évig, 1830-tól 1844-ig állt fenn. Az esperesi kerület létrehozását nyilván a Pinka-folyó völgye indokolta, amely kiváló közlekedési lehetőséget biztosított az esperesség plébániái között. Érdekesség, hogy a kerület minden bizonnyal a Szombathelyi Egyházmegye legkatolikusabb esperessége volt.

Pál Ferenc, a Szombathelyi Egyházmegyei levéltár megbízott vezetője a nemzetiségi kérdés és az egyházszervezet című előadásában bemutatta annak jelentőségét, hogy az asszimiláció kapcsán mennyire fontos volt a mater nyelvhasználata. A püspök ugyanis  - a nemzeti nyelven történő gyóntatás érdekében – törekedett az adott nemzetiségéhez tartozó papot helyezni a plébániákra. Gond a heterogén nyelvű parókiákkal volt, ezeken a helyeken ugyanis a plébános próbálta a többség nyelvét terjeszteni – hisz ez lényegesen megkönnyitette számára a pasztorációt – ami legtöbbször a magyar volt.

Schmidt Péter történész, művészettörténész a trianoni békeszerződés nyomán kialakult új határok kialakításának problémája, valamint a Burgenlandi Apostoli Adminisztratúra megalakulása kapcsán Mikes János szombathelyi püspök azon törekvéseit vette sorba, amellyel próbálta védeni egyházmegyéje, valamint a Magyar Állam határait, a püspök ezirányú törekvéseit a Szentszék is – a tőle telhető módon – támogatta.

Az utolsó előadó Rétfalvi Balázs egy nagyon érdekes paradoxonról beszélt, nevezetesen, hogy a kommunista diktatúra idején – feloszlatott szerzetesrendek, valamint a katolikus reneszánsz idején a megemelkedett szemináriumi hallgatói létszám miatt -  megnövekedett papi létszámot újonnan szervezett lelkészségekbe, valamint plébániákba próbálták kihelyezni. Ennek okán alakult ki az a különleges helyzet, hogy a kommunista diktatúra éveiben érte el a plébániahálózat – mind a Szombathelyi egyházmegyében, mind pedig országos szinten – a máig ismert legkiterjedtebb mértékét érhette el.

A konferencia valamint az azt követő vita tapasztalatai, komoly segítségére lesz az egyházmegyei levéltár munkatársainak, hogy tervüket, miszerint további térképeken kívánják ábrázolni az egyházmegye múltját végre tudják hajtani.

A műhelykonferenciához kapcsolódóan Hoós Norbertné, Péterffy Alexandra és Rétfalvi Balázs levéltáros kiállítást is rendezett, amelynek keretében igyekeztek bemutatni azokat a forrásokat – mind a térképeket, mind pedig a kiadványokat, dokumentumokat – amelyek alapjául szolgáltak az atlasz elkészítéséhez.


További hírek:

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]