Rendezvényeink

Egyháztörténeti kutatások a Nyugat-Dunántúlon
2017-09-26

Tangl Balázs

A Magyar Történelmi Társulat Regionális (Szombathelyi) csoportja tisztelettel meghívja a

Egyháztörténeti kutatások a Nyugat-Dunántúlon

című tudományos konferenciára és könyvbemutatóra.

 

A konferencia időpontja:

2017. szeptember 28. /csütörtök/ 13 óra

Helyszíne:

ELTE Savaria Egyetemi Központ D épület földszinti I. előadóterem Szombathely, Berzsenyi tér 2.

 

A konferencia programja:

13.00 Megnyitó Polgár Marianna MTT Regionális Csoport elnöke

13.05 Balogh Margit /MTA BTK Történettudományi Intézet/ Az egyháztörténeti kutatások mai helyzete, új kutatási programok és eredmények

13.35 Szabó Tamás József /ELTE SEK Bölcsészettudományi Centrum/ A zsinati elv történelmi gyökerei

14.00 Bakó Balázs /ELTE SRPSZKK/ Zsinattörténeti kutatás eredményei a Szombathelyi egyházmegyében

14.25 Pál Ferenc /MNL Vas Megyei Levéltára/ A kegyúri jog alkalmazásának hatásai a Szombathelyi egyházmegyében 1867-1914.

14.50 Rétfalvi Balázs /Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár/ Egyház és kommunista hatalom viszonya a Szombathelyi Egyházmegyében

15.15 Kérdések, válaszok

 

A rendezvény 16 órakor az Egyházmegyei Levéltárban folytatódik /Szombathely, Szily János utca 2./

A megjelenteket köszönti: Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke

Az Egyházmegyei Levéltár és dokumentumai rövid bemutatása: Rétfalvi Balázs levéltárvezető

Könyvbemutató

A Szombathelyi egyházmegye zsinatai Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak Egyháztörténeti Források 10. A dokumentumgyűjteményt szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Bakó Balázs. 

A kötetet bemutatja: Adriányi Gábor egyháztörténész, ny. egyetemi tanár /Universität Bonn/

Zárszó Bakó Balázs MTT Regionális Csoport titkára

 

A rendezvény támogatói:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata/SZMJV Önkormányzata 6153-3/2017. támogatási szerződéssel/

ELTE SEK Bölcsészettudományi Centrum

Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár


Hermann István könyvbemutatója
2016-04-06


2016. április 6-án, a már felújított levéltárban tartottuk Hermann Istvánnak "A Veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században" című kötetének bemutatóját. A kötetet a szerző, valamint Koltai András mutatta be az érdeklődőknek. Utóbbi röviden méltatta a szerzőt és a művet, amelyet egyedülállónak aposztrofált az egyháztörténet kutatásában, hiszen többségében levéltári forrásokra támaszkodva sikerült nagyon pontos látleletet adni az egyházmegye szerkezetéről, felépítéséről, ami biztos kiindulópontot jelent a téma későbbi kutatóinak. Hermann István rövid előadással készült, amelyben a kötethez tartozó térképeket mutatta be a hallgatóságnak. A térképek pontosan dokumentálják a kor egyházszervezeti viszonyait, de egyes térképeken felekezeti arányok fejlődését, vele párhuzamosan a lakosságszám növekedését is ábrázolta. Külön érdekességet jelentett az egyes esperesi kerületek gazdasági helyzetét bemutató térkép. Konzekvenciaként mind a szerző, mind Koltai András azt vonták le, hogy a levéltári források komoly többletet adhatnak egy-egy téma kutatásához. A bemutatót követően kis sütemény és üdítő mellett kötetlen beszélgetés alakult a hallgatóság és az előadók között.


Beszámoló projektismertetőnkről, műhelykonferenciánkról
2014-09-11

Pál Ferenc

Augusztus 29-én pénteken került sor a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban  a Szombathelyi Egyházmegye történelmi atlasza 1777-2000 című kiadvány ünnepélyes bemutatójára. A kiadvány az egyházmegye megalapításától kezdve igyekszik térképeken ábrázolni azokat a az egyházszervezeti változásokat, amelyek jelentős hatással voltak a püspökség történetének alakulására.

 A bemutatón Császár István, a Szombathelyi egyházmegye általános helynöke köszöntötte a megjelenteket, s köszöntőjében megjegyezte, hogy bár Krisztus országa nem e világból való, mégis nekünk itt a Földön térben kell élnünk, s építenünk Krisztus országát, s reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az atlaszt lapozva látható lesz, hogy ez a Földön épült ország milyen fejlődésen ment keresztül. Az atlasz szakmai bemutatásának feladatát Mayer László, a Vas Megyei Levéltár munkatársa vállalta, aki számos szempontot felvetett a térképek kiválasztása, s bemutatására vonatkozóan, javasolva azt, hogy a már megkezdett munkát a szerzők feltétlenül folytassák.

Pál Ferenc a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár megbízott vezetője ismertette A Múlt nyomában. A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár örökségpedagógiai programjának fejlesztése című európai uniós projekt megvalósulását, amely egy már sikeres programnak folytatása A projekt során 6 iskola diákjai számára szervezek házi vetélkedőket, valamint iskolánként két-két három napos témanapokat, amelynek során a programban résztvevő gyerekek a levéltári forrásokon keresztül ismerhették meg az egyházmegye fontosabb dokumentumait, eseményeit. A projekt során a levéltár – az élményszerű oktatás érdekében - 12 darabból álló nemesmásolat-csomagot készíttetett.

A projektismertetőt követően 15 órától kezdődött el A Szombathelyi egyházmegye történeténektérképészeti kérdései című műhelykonferencia. A műhelykonferencia szervezésével az volt a levéltár célja, hogy most kiadott atlasz a későbbiek során további térképekkel bővülhessen. Ennek fényében az első eladó, Dr Zágorhidi Czigány Balázs történész a középkori egyházszervezet térképi ábrázolásának problémáját boncolgatta. A jeles középkor kutató a kérdés elsődleges nehézségének a tér kiválasztását jelölte meg, ugyanis a Szombathelyi egyházmegye keretein belül nem lehet foglalkozni a középkori egyházszervezettel, mivel az egyházmegye csak 1777-ben alakult. További nehézség, hogy az eddigi kiterjedt kutatások ellenére nincs olyan forrás, amelynek segítségével be lehetne mutatni, hogy a középkor egy adott pillanatában, hogy nézett ki példának okáért Vas vármegye egyházszervezete.

Hermann István, a MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója a zalai főesperesség jelentőségéről tartott előadást, amelynek plébániái – több forrás alapján – a Veszprémi egyházmegye leggazdagabb, legmódosabb plébániái voltak. Számos tehetséges pap karrierjének csúcsát jelentette, ha elnyerhetett egy itt lévő plébániai javadalmat. A Veszprémi egyházmegyét emiatt elég nehezen érintette a terület Szombathelyi egyházmegyéhez való csatolása.

Inzsöl Richárd a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár önkéntes munkatársa a pornói esperesi kerületről tartott előadást, amely mindössze 14 évig, 1830-tól 1844-ig állt fenn. Az esperesi kerület létrehozását nyilván a Pinka-folyó völgye indokolta, amely kiváló közlekedési lehetőséget biztosított az esperesség plébániái között. Érdekesség, hogy a kerület minden bizonnyal a Szombathelyi Egyházmegye legkatolikusabb esperessége volt.

Pál Ferenc, a Szombathelyi Egyházmegyei levéltár megbízott vezetője a nemzetiségi kérdés és az egyházszervezet című előadásában bemutatta annak jelentőségét, hogy az asszimiláció kapcsán mennyire fontos volt a mater nyelvhasználata. A püspök ugyanis  - a nemzeti nyelven történő gyóntatás érdekében – törekedett az adott nemzetiségéhez tartozó papot helyezni a plébániákra. Gond a heterogén nyelvű parókiákkal volt, ezeken a helyeken ugyanis a plébános próbálta a többség nyelvét terjeszteni – hisz ez lényegesen megkönnyitette számára a pasztorációt – ami legtöbbször a magyar volt.

Schmidt Péter történész, művészettörténész a trianoni békeszerződés nyomán kialakult új határok kialakításának problémája, valamint a Burgenlandi Apostoli Adminisztratúra megalakulása kapcsán Mikes János szombathelyi püspök azon törekvéseit vette sorba, amellyel próbálta védeni egyházmegyéje, valamint a Magyar Állam határait, a püspök ezirányú törekvéseit a Szentszék is – a tőle telhető módon – támogatta.

Az utolsó előadó Rétfalvi Balázs egy nagyon érdekes paradoxonról beszélt, nevezetesen, hogy a kommunista diktatúra idején – feloszlatott szerzetesrendek, valamint a katolikus reneszánsz idején a megemelkedett szemináriumi hallgatói létszám miatt -  megnövekedett papi létszámot újonnan szervezett lelkészségekbe, valamint plébániákba próbálták kihelyezni. Ennek okán alakult ki az a különleges helyzet, hogy a kommunista diktatúra éveiben érte el a plébániahálózat – mind a Szombathelyi egyházmegyében, mind pedig országos szinten – a máig ismert legkiterjedtebb mértékét érhette el.

A konferencia valamint az azt követő vita tapasztalatai, komoly segítségére lesz az egyházmegyei levéltár munkatársainak, hogy tervüket, miszerint további térképeken kívánják ábrázolni az egyházmegye múltját végre tudják hajtani.

A műhelykonferenciához kapcsolódóan Hoós Norbertné, Péterffy Alexandra és Rétfalvi Balázs levéltáros kiállítást is rendezett, amelynek keretében igyekeztek bemutatni azokat a forrásokat – mind a térképeket, mind pedig a kiadványokat, dokumentumokat – amelyek alapjául szolgáltak az atlasz elkészítéséhez.


Levéltárunk szeptember 8.-ától határozatlan ideig zárva tart
2014-09-05

Pál Ferenc

 Az épület felújítása alatt munkatársaink az egyházmegye egy másik épületében fognak dolgozni. Sajnos - anyag híján - a kutatószolgálatot is szüneteltetnünk kell.

Megértésüket köszönjük!


Projektismertető, könyvbemutató és műhelykonferencia levéltárunkban
2014-08-25

Pál Ferenc

Tisztelt Hölgyem/Uram!


A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár
tisztelettel meghívja Önt

    A múlt nyomában  c. TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0029
projekt záró sajtótájékoztatójára és

A Szombathelyi egyházmegye történelmi atlasza c. kiadvány bemutatójára.


A program 2014. augusztus 29-én (péntek)
14 órakor
kezdődik az Eölbey-házban
(Szombathely, Szily János u 2.).


Köszöntőt mond Császár István
a Szombathelyi egyházmegye általános helynöke.

Az örökségpedagógiai projektet ismerteti
Pál Ferenc mb. levéltárvezető.

A megjelenő egyházmegye-történeti atlaszt
Mayer László levéltáros mutatja be.A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár feltett célja, hogy a jövőben időről időre megjelenjen olyan  műhelykonferenciákkal, amelyek előadásai a laikusokhoz is szólnak, s alkalmasak arra, hogy a mindennapi kutató- és feldolgozó munkát segítsék. Ennek fényében
a bemutató után 15 órakor kezdődik
A Szombathelyi egyházmegye történetének
térképészeti kérdései

c. műhelykonferencia.

A konferencia levezető elnöke:
dr. Gárdonyi Máté PhD főiskolai tanár

A konferencia programja:

Zágorhidi Czigány Balázs PhD:     Javaslatok a Szombathelyi egyházmegye történeti atlaszának középkori fejezetéhez

Hermann István PhD: Zalaegerszeg és környéke a Veszprémi egyházmegyében 1777-ig

Inzsöl Richárd: A pornói esperesi kerület fennállása 1830-1846-ig

Pál Ferenc: A nemzetiségi kérdés és az egyházszervezet a 19. századi Szombathelyi egyházmegyében

Schmidt Péter: A Szombathelyi egyházmegye határainak (tervezett) változtatásai 19191923 között

Rétfalvi Balázs: A Szombathelyi egyházmegye igazgatása 19471972-ig

 

 

 

 


További hírek:

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]