A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár kutatási szabályzata


A teljes szabályzat letöltése

A Szombathelyi Püspöki Levéltárban és Káptalani Magánlevéltárban őrzött iratok kutatáshoz a Szombathelyi Egyházmegye engedélye szükséges. A kutatási engedélyt a megyéspüspök, illetve az irodaigazgató felhatalmazása alapján a levéltárvezető is kiadhatja.

A kutató a kutatás megkezdése előtt az erre a célra rendszeresített „Kutatási engedélyt kérő lap”-ot köteles kitölteni. A kérelem tartalmazza a kutató személyi adatait (név, lakcím, foglalkozás, személyi igazolvány száma, a kutatás témája, a megbízó neve). Kutatási engedélyt kaphat, minden 18. évét betöltött személy, aki kötelezi magát a kutatási szabályok megtartására, és az adatkezeléssel kapcsolatos katolikus egyházjogi előírások megtartására.

A kutatási engedélyt véglegesen vagy időlegesen vissza kell vonni attól a kutatótól, aki a levéltárból iratokat tulajdonít el, az anyagot szándékosan, vagy gondatlanságból megrongálja, a kiadott iratok rendjét önkényesen megváltoztatja, vagy a levéltári anyag felhasználására vonatkozó kikötéseket és a személyiségi jogokat megszegi . A kutatási engedély visszavonásáról a levéltáros tájékoztatása alapján az ordinárius, vagy annak megbízottja dönt...

A teljes szabályzat letöltése