o   Online adatbázisok

o   Online adatbázisok

§  A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása családtörténeti kutatóknak: http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas/csaladtorteneti_kutatasok.html

§  Anyakönyvi kutatás forrásai és segédletei a Vas Megyei Levéltárban:

http://www.vaml.hu/Segedletek/Csaladtorteneti_kutatas/Az_anyakonyvi_kutatas_forrasai_es_segedletei.html

§  Anyakönyvi adatbázis: https://familysearch.org/

§  Magyar Családtörténet-kutató Egyesület: http://www.macse.hu/

§  Magyar Levéltári Portál: http://www.archivportal.hu/

§  Elektronikus Levéltári Portál: https://www.eleveltar.hu/

§  Hungaricana Közgyűjteményi Portál: http://hungaricana.hu/hu/

§  Arcanum Digitális Tudománytár (előfizetéses): http://adtplus.arcanum.hu/hu/

§  Digitalizált Törvényhozási Tudástár: http://dtt.ogyk.hu/

§  Elektronikus Periodika Archivum: http://epa.oszk.hu/

§  Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/

§  KSH Tudásbázisok: http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=kb_main

§  Vasi Digitális Könyvtár: http://www.vasidigitkonyvtar.hu/

§  ELTE Egyetemi Levéltár Adatbázisok: http://leveltar.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=164

§  Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivuma: http://mtdaportal.extra.hu/

§  Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár: http://adatbank.transindex.ro/

§  Osztrák Nemzeti Levéltár Adatbázisai: http://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_lesesaal.htm

o   Tudományos folyóiratok keresője (Tudományos folyóiratok helyett)

§  http://www.matarka.hu/

o   Levéltárak

§  Egyházi levéltárak:

·         Vatikáni Titkos Levéltár: http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegretovaticano/en.html

·         Esztergomi Prímási Levéltár: http://www.primarch.hu/

·         Győri Egyházmegyei Levéltár: http://gyeleveltar.hu/

·         Veszprémi Egyházmegyei Levéltár: http://leveltar.veszpremiersekseg.hu/

·         Kismartoni Egyházmegyei Levéltár: http://www.oesta.gv.at/site/3929/default.aspx

·         Maribori Egyházmegyei Levéltár: http://www.culture.si/en/Diocesan_Archives_of_Maribor

·         Ferences Rend Levéltára: http://archivum.ferencesek.hu/

·         Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár: http://www.dominicana.hu/

·         Csornai Premontrei Rend Levéltára: http://www.opraem.hu/premontreiek/csornai-apatsag/apatsagi-leveltar.html

·         Bencés Rend Levéltára: http://bences.hu/cikk/foapatsagi_leveltar.html

§  Állami levéltárak:

·         Magyar Nemzeti Levéltár: http://mnl.gov.hu/

·         MNL Vas Megyei Levéltár: http://www.vaml.hu/

·         MNL Veszprém Megyei Levéltár: http://mnl.gov.hu/veml

·         MNL Zala Megyei Levéltár: http://mnl.gov.hu/zml

·         Österreichisches Staatsarchive: http://www.oesta.gv.at/site/3929/default.aspx

·         Burgenlandi Tartományi Levéltár: http://www.oesta.gv.at/site/3938/default.aspx

·         Maribori Területi Levéltár: http://www.pokarh-mb.si/hu/index.html

o   Könyvtárak:

§  Országos Széchenyi Könyvtár: www.oszk.hu

§  Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár: http://www.bdmk.hu/

§  Deák Ferenc Megyei Könyvtár: http://www.dfmk.hu/

§  Burgenlandi Tartományi Könyvtár: http://www.burgenland.at/landesbibliothek

§  Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: http://www.bibliothecaesztergom.hu/

§  Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár: http://www.konyvtar.martinus.hu/

§  Győri Egyházmegyei Könyvtár: http://www.gyor.egyhazmegyeikincstar.hu/

§  Veszprémi Egyházmegyei Könyvtár http://www.vek.veszprem.hu/