Levéltári órák

A Vasvári Káptalantól a Szombathelyi Egyházmegyéig. Egyház és művelődés a Nyugat-Dunántúlon a középkortól a jelenkorig” (TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0155 számú projekt keretében készült. )

Bevezetés

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár célja, hogy a levéltárban őrzött forrásanyagot a társadalom minél szélesebb rétegeivel megismertesse, és általa bemutathassa a Magyar Katolikus Egyház gazdag történelmi értékeit és hagyományait. Az elmúlt években levéltárunk szakmai műhelyében kidolgoztunk egy olyan oktatási programcsomagot, amelyet bátran merünk ajánlani a pedagógusok számára is. Ennek a csomagnak a részét képezik levéltári óráink.

A levéltári órák felépítése
Foglalkozásainkat úgy alakítottuk ki, hogy az segítséget tudjon nyújtani akár az általános iskolai, akár a középiskolai történelem oktatásához. Az órákat - igény szerint - egy megadott programcsomagból lehet kiválasztani, amely különböző témájú és időtartamú (20/30 perc) blokkokból épül fel. Egy óra alapesetben két vagy három témát dolgoz fel interaktív formában. Az foglalkozások csoportbontással, párhuzamosan zajlanak, ezért max. 40 fős osztályokat és csoportokat tudunk fogadni.

A levéltári órák témalehetőségei
1. Kronológia.

2. Oklevéltan. Az Árpádok kora.

3. Oklevéltan. Vegyesházi királyok kora.

4. Címertan és pecséttan. Árpádok kora.

5. Címertan és pecséttan. Vegyesházi királyok kora.

6. Törökvész. 16. századi forráselemzés. (Latin nyelvű, nem szükséges latin tudás)

7. Lelkipásztorkodás a 17. század végén. (Latin nyelvű, nem szükséges latin tudás)

8. Plébániaszervezések a 18. században.

9. Barokk művészek és építészek Szombathelyen. (Német nyelvű, nem szükséges német tudás.)

10. A napóleoni háborúk és Szombathely.

11. Nemzetiségi kérdés a Szombathelyi Egyházmegyében.

12. Szombathely, a magyar keresztényszocializmus bölcsője.

13. A katolikus reneszánsz a Szombathelyi Egyházmegyében.

14. Brenner János vértanúsága.

Oktatási segédeszközeink
„ A Vasvári Káptalantól a Szombathelyi Egyházmegyéig. Egyház és művelődés a Nyugat-Dunántúlon a középkortól a jelenkorig” TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0155 számú projektnek köszönhetően levéltárunk kiemelkedően felszerelt oktatási segédeszközökkel. Rendelkezünk nemes oklevél- és pecsétmásolatokkal, valamint egyszerű, színes másolatokkal is. Az órák alatt így a gyerekek a kutatás és a felfedezés valódi izgalmait élhetik át.

A levéltári órák díjai

  • 2 x 20 perces blokkal: 2000 Ft/csoport

  • 2 x 30 perces blokkal: 2500 Ft/csoport

  • 3 x 20 perces blokkal: 3000 Ft/csoport