Hírek

Zárva tartás!
2019-07-01

Tangl Balázs

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat, hogy levéltárunk 2019. július 1-én és 2-án rendezvény miatt zárva tart!


Az olasz egyházi gyűjtemények küldöttségét fogadta a pápa
2019-05-29

Levéltár

"Ma a világ történelmi, művészeti, kulturális örökségét épp úgy veszély fenyegeti, mint a természeti örökséget."

 

Az olasz egyházi gyűjtemények küldöttségét fogadta a pápa


Megújult levéltárunk ismét megnyitott!
2016-03-07


Örömmel értesítjük kedves kutatóinkat, hogy levéltárunk felújítása befejeződött. A megújult épületet Veres András megyéspüspök ünnepélyes keretek között március 7-én áldotta meg. Ezzel a kutatószolgálat is újranyitott, s a régi nyitvatartási időben (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9-12 és 13-16 között) várjuk kutatóinkat.


Zárva tartás!
2014-07-11

Pál Ferenc

Szeretettel közöljük a kedves Kutatóinkkal, hogy levéltárunk megfáradt munkatársai két hét szabadságra mennek, s ezért intézményünk 2014. július 14-tól, július 27-ig zárva tart. Nyitás: 2014. július 28. reggel 9 óra!


Kiállítás nyílt a magyar szaléziakról Szombathelyen
2013-10-17

Rétfalvi Balázs

2013. augusztus 9-én, délután öt órai kezdettel nyitották meg A jókedv rendje című vándorkiállítást a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárnak otthont adó Eölbey-házban. A magyar szaléziak letelepedésének 100 éves évfordulójára készült kiállítás a budapesti és veszprémi bemutató után érkezett Szombathelyre. A kánikulai meleg ellenére összegyűlt szép számú vendéget Csány Péter, a szombathelyi szalézi templom plébánosa, Pál Ferenc az egyházmegyei levéltár vezetője, Bertháné Varga Judit a kiállítás rendezője köszöntötte, majd dr. Veres András megyéspüspök, Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök és dr. Puskás Tivadar szombathelyi polgármester ünnepi beszédeivel ünnepélyes keretek között megnyílt a kiállítás.

A felszólalók kiemelték a szaléziak Szombathely város lakossága érdekében végzett hiánypótló tevékenységét, amellyel a szegény sorsú fiatalok életén igyekeztek segíteni. Megemlékeztek Ambrózy Terézia bárónőről, gróf Mikes János püspökről és Ádám László szaléziról, akik lehetővé tették, hogy a Don Bosco, a szalézi rend alapítójának szellemiségében végzett munka megindulhasson a városban.

A rendezők szavai szerint a kiállítással az volt a céljuk, hogy részleteket villantsanak fel a gazdag múltból és egy hangulatot adjanak át a látogatóknak. A kiállítás két teremben mutatja be az elmúlt száz év alkotásokban gazdag s egyben szenvedésekkel is teli történetét, amelynek középpontjában az Oltáriszentséget megidéző gyönyörű barokk monstrancia áll. Az első terem világos és színes tónusai a két világháború közti virágzást, valamint a rendszerváltás utáni újrakezdés időszakát mutatják be. Az Eölbey-ház elsötétített dísztermében ezzel szemben a szétszórattatás, az illegalitás és a tanúságtétel szenvedésekkel teli képei elevenednek meg. A modern szemlélettel kialakított tárlókban megtekinthető Ádám László bebörtönzött tartományfőnök gyufásdoboza, amelyben a börtönben tartott szentmisék kellékeit őrizte, valamint a kenyérhéjból gyúrt rózsafüzére is. A terem sötétjéből elővillannak a diktatúra szimbólumai is, amelyek elvezetik a látogatót a kiállítás legdrámaibb pontjához, a vértanúság jelképes színhelyéhez. A kiállított bitófa által elért hangulatot egy óraketyegést imitáló hangeffektussal teszik még megrendítőbbé.

Az egész kiállításon végigvonul a mártírhalált halt Sándor István életének bemutatása is. A munkásifjúsággal foglalkozó szerzetest a kommunista diktatúra idején egy koncepciós perben, szigorúan titkos, zárt tárgyalás keretében kötél általi halálra ítélték és 1953. június 8-án, 39 éves korában kivégezték. Boldoggá avatására 2013. október 19-én, a fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor a Szent István-bazilika előtt Angelo Amato és Erdő Péter bíborosok vezetésével.

A kiállítás 2013. szeptember 30-ig, hétfőtől péntekig, 9.00–12.00 és 13.00–16.00 között, valamint a Savaria Karnevál idején 10.00–18.00 között látogatható.

Szöveg és fotó: Rétfalvi Balázs

Megjelent a levéltár új weboldala
2013-10-16

Mucza Béla

Az új oldal bemutatja történetünktől kezdve aktuális híreinken át levéltárunk múltját, jelenét.
Az Örökségpedagógia link alatt az aktuális versenyeket és diákoknak szóló anyagainkat publikáljuk

 


Önkéntes diákok az Egyházmegyei Levéltárban
2013-10-16

Rétfalvi Balázs

A köznevelési törvény előírásai szerint a 2016-ban érettségiző diákoknak 50 óra önkéntes közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, hogy érettségi bizonyítványt kaphassanak. A jogszabály azt javasolja, hogy a diákok 9. és 11. osztály között teljesítsék ezt a kötelességüket. (Erről bővebb információ a Közösségi Szolgálat Portál elnevezésű oldalon található.) A program keretében négy 9. osztályos lány jelentkezett önkéntes munkára az Egyházmegyei Levéltárba, akik a levéltár digitalizálási és forráskiadási tevékenységét segítik munkájukkal. Ketten az egyházmegye Szűz Mária emlékeit számba vevő kéziratos lexikont gépelik számítógépbe.

A másik két önkéntes az egyházmegye történetére vonatkozó 19. és 20. századi forrásokról készít digitális másolatokat digitális fényképezőgép segítségével. A gyakorlat során megismerkednek a levéltár iratállományának főbb részeivel, értékesebb dokumentumaival, a levéltári iratkezeléssel és a kutatószolgálattal.


Könyvbemutató - Batthyány Ádám és főúri udvara
2013-10-16

Rétfalvi Balázs

Dr. Koltai András történész, a budapesti piarista levéltár vezetőjének „Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén” c. impozáns monográfiáját ünnepélyes keretek között mutatták be 2012. november 20-án Szombathelyen, az Eölbey-ház dísztermében. A győri és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár közös szervezésében rendezett bemutatót megtisztelték jelenlétükkel a megyei, városi szakmai szervezetek vezetői és képviselői, valamint a szomszédos megyékből érkezett levéltári vezetők is.

A bemutató elején Pál Ferenc a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője köszöntötte a megjelenteket, és gratulált Vajk Ádámnak, a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatójának, a kötet kiadójának kiadványsorozatuk sikeréhez, amelynek 14. köteteként jelenhetett meg Koltai munkája. Kiemelte továbbá, hogy a bemutató helyszínének azért Szombathelyet választották, mert a munka témája leginkább Vas megyéhez kötődik, Batthyány Ádámnak (1610–1659) ugyanis legfontosabb rezidenciái Németújváron és Rohoncon voltak, valamint udvartartásának vezető rétege is Vas megye nemességből került ki.

A bemutató fényét a körmendi Batthyány-bandérium képviselőinek jelenléte, valamint Brandisz Márton, zeneiskolai igazgató, a Capella Savaria régizenei együttes tagja és Pados Zsolt, a megyei gyermekvédelem igazgatójának zenei szolgálata emelte, akik a Mária országa c. valamint, az Angyaloknak Nagyságos Asszonya c. énekkel – amely a legrégebbi magyar Mária-ének – idézték meg a magyar történelem vészterhes évszázadát.

A könyvet alapos és részletgazdag előadásában dr. Zsámbéky Monika művészettörténész, a korszak Vas megyei történetének, valamint a Batthyány család történetének kiváló ismerője mutatta be. Kiemelte, hogy a megjelent munkában több évtizedes elmélyült munka eredményei látnak napvilágot, közérthető, jó stílusban megírt formában, amellyel a szerző a korszak története szempontjából olyan megkerülhetetlen nemzetközi színvonalú tudományos alapművet tett le az asztalra, amelyet nehéz lesz egyhamar megközelíteni. Zsámbéky Monika méltatta a szerző alaposságát, a források felhasználását, a kötet világos tematikus tagolását. Felhívta továbbá a figyelmet a könyv gazdag képanyagára, értékes függelékeire, táblázataira, térképeire, amelyek sok szempontból unikális jellegűek. A bemutatás során központi helyen szólt Zsámbéky Monika arról, hogy a mohácsi vész után, a három részre szakadt Magyarországon a királyi udvar hiányában a magyar főurak udvarai képviselték és folytatták a magyar udvari kultúrát, és közvetítették az európai kultúra változásait és új irányzatait. Ezen udvarok legfőbb képviselői közé tartoztak a Batthyányak kastélyai és főúri udvarai is. Zsámbéky kiemelte továbbá, hogy a megjelent kötet egyben csatlakozik azokhoz a nagy nemzetközi tudományos figyelemre számot tartó kutatásokhoz is, amelyek az újkori udvari kultúra feltárására irányulnak. A kötet méltatója végül nagy szeretettel ajánlotta a kötetet mind a szakma, mind pedig a szélesebb, helytörténet és magyar történelem iránt érdeklődő olvasóközönség figyelmébe, mert lapjairól aprólékos részletességgel megrajzolt képet kaphatunk a török veszedelem árnyékában élő magyar főúri udvar mindennapjairól, intrikáiról, szokásairól, hadseregéről, egyházi viszonyairól.

Zsámbéky Monika előadása után szólásra emelkedett maga a szerző, Koltai András is. Hozzászólásában kiemelte, hogy nagyon értékes és gazdag forrásanyag állt rendelkezésére, amely az utókor és a kutatók örömére megmenekült a szovjet megszállók pusztításától, valamint az 1956-os tűzvésztől. A 17. századból fennmaradt leggazdagabb magyar főúri magánlevéltár így a maga nemében egyedülálló források sokaságát őrizte meg, amelynek köszönhetően igen részletes, életszerű és fölöttébb izgalmas, már-már regényes képet lehetett rajzolni Batthyány Ádámról, a Pázmány Péter hatására a katolikus vallásra visszatérő főúrról és udvartartásáról. Ízelítőül felvillantotta, hogy milyen akadályai lehettek egy főúri házasságnak, milyen okokból nem sikerült több szerzetesrend letelepedése Vas megyében, amelyekről mind-mind a Batthyány levéltárban fennmaradt nagyon értékes 17. századi főúri magánlevelezésből értesülhetett a kutató.

A kötet tudományos értékei mellet egyben tanulságos és elgondolkodtató tükre annak, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni az itt, a nyugati határvidéken élő, felelősségteljes magyar arisztokráciának négy évszázaddal ezelőtt, és hogy egy magyar főúrnak milyen emberi, családi és hitbeli döntéshelyzetekben kellett helytállnia.

A 636 oldalas kötet a nagyobb könyvkereskedelmi üzletláncok boltjaiban 3900 Ft-os áron vásárolható meg.

Rétfalvi Balázs

Témanap a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolával
2013-10-16

Pál Ferenc

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár „A Vasvári Káptalantól a Szombathelyi Egyházmegyéig. Egyház és művelődés a Nyugat-Dunántúlon” című nyertes pályázatának köszönhetően vendégül láthatta a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola diákjait. A diákok megtekintették Szombathely nevezetes egyházi emlékeit, valamint részt vettek a levéltár munkatársai által tartott gyakorlati és elméleti foglalkozásokon, amelynek témái a levéltári segédtudományok, valamint a Szombathelyi Egyházmegye történetének néhány fontosabb momentumának bemutatása volt.

A nap folyamán a gyerekek Vasvárra utaztak, ahol a hétvégét töltötték. Itt a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány biztosított számukra szállást és étkezést. A domonkos kolostor falain belül a gyerekek testközelből érezhették meg, milyen is lehetett egy domonkos szerzetes élete, valamint a foglalkozásokon keresztül ismereteket szerezhettek a középkori egyháztörténet néhány fontos mozzanatáról.

Pál Ferenc

Foglalkoztató kiadványcsomag jelent meg az egyházmegye történelméről
2012-10-17

Rétfalvi Balázs

Nem létezik a hivatkozott albumkönyvtár!

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár a tavalyi tanévben egy sikeres pályázatot valósított meg, amelynek keretében a levéltár munkatársai és segítői hat iskola (a győrvári Béri Balogh Ádám, a jánosházi Szent Imre, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit, a sárvári Szent László, a szombathelyi Brenner János általános iskolák, valamint a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium) diákjai számára szerveztek témanapokat, versenyeket, szakköröket. Ebben a tudományos műhelyben készült az kiadványcsomag, amelynek bemutatójára 2012. augusztus 29-én került sor az Eölbey-házban.

A bemutatón dr. Veres András püspök úr bevezető szavaiban felhívta a figyelmet a kiadványok jelentőségére, kiemelve azt is, hogy hiánypótló művekről van szó, amelyet minden bizonnyal nagy haszonnal és nagy örömmel fognak forgatni a gyerekek. A későbbiek során Zágorhidi Czigány Balázs részletesen bemutatta a munkákat: az ismeretterjesztő füzetet, a hozzá tartozó munkafüzetet, a dokumentumgyűjteményt, valamint a segédtudományi munkafüzetet.

A bemutató zárásaként Pál Ferenc megbízott levéltárvezető a projektről tartott egy rövid ismertetőt, majd pedig egy kis fogadás várta a vendégeket, akik egyúttal megtekinthették a pályázat keretében készült oktatási segédanyagokat és levéltári nemes másolatokat is.


További hírek:

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]